Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Audytor wewnętrzny

mgr Ewa Ostaszewska

tel.  600-331-002

e-mail: audytor@karlino.pl

 

Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Karlinie prowadzony jest w oparciu o:

- Zarządzenie Nr 88/10 Burmistrza Karlina z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego;

- Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Karlina z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Karlinie

oraz przepisy zewnętrzne:

- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240);

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480).

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.