Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

 

W Gminie Karlino działa bezpłatny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", mieszczący się w Urzędzie Gminy, przy ul. Jana Pawła II 6 w Karlinie.

Od 3 stycznia 2023 roku program Czyste Powietrze funkcjonuje na nowych zasadach.

"Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program jest skierowany do osób fizycznych które są:

    • Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego

    • Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów

    1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których rocznych dochód nie przekracza 135 000 zł

Formy udzielania dofinansowania:

1) dotacja ( wniosek składany za pośrednictwem WFOŚiGW, gminy lub przez portal gov.pl)

2) dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, a o tym, w jakich bankach i według jakiej procedury – dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl)

W poziomie podstawowym – nawet do 66 tysięcy złotych dotacji

2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

-1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

-2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Formy udzielania dofinansowania:

1) dotacja ( wniosek składamy za pośrednictwem WFOŚiGW, gminy lub przez portal gov.pl)

2) dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, a o tym, w jakich bankach i według jakiej procedury – dowiesz się ze strony czystepowietrze.gov.pl)

3) dotacja z prefinansowaniem (jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu możliwe jest otrzymanie do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji. Warunkiem wypłaty jest przesłanie, wraz z wnioskiem o dotację, umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie lub dostarczyć do WFOŚiGW w terminie do 10 dni roboczych, licząc od terminu złożenia wniosku. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.)

 

W poziomie podwyższonym – nawet do 99 tysięcy złotych

 3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

-1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

-1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Formy udzielania dofinansowania:

1) dotacja ( wniosek składamy za pośrednictwem WFOŚiGW, gminy lub przez portal gov.pl)

2) dotacja z prefinansowaniem (jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu możliwe jest otrzymanie do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji. Warunkiem wypłaty jest przesłanie, wraz z wnioskiem o dotację, umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie lub dostarczyć do WFOŚiGW w terminie do 10 dni roboczych, licząc od terminu złożenia wniosku. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.)

 

W najwyższym poziomie dofinansowania będzie można otrzymać nawet do 135 tysięcy złotych

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

    • Wymianę starych, nieefektywnych pieców tzw. ,,kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,

    • Instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,

    • Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

    • Mikroinstalację fotowoltaiczną,

    • Docieplenie przegród budowlanych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

    • Niezbędną dokumentację projektową.

Okres wdrażania:

    • Realizacja programu: lata 2018-2029

    • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

    • Środki wydatkowane będą przez WFOŚiGW do 30.09.2029 r.

Okres realizacji:

- dla dotacji w ramach części 1) i części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

- dla dotacji w ramach części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

- dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

- dla dotacji z prefinansowaniem w ramach części 2) i części 3) Programu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Zakres działania punktu:

-udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

-wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,

-pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem większej ilości informacji na temat Programu oraz potrzebujące wsparcia w wypełnieniu wniosku mogą uzyskać pomoc w w/w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w godzinach pracy Urzędu 7:00-15:00 lub dzwoniąc na numer telefonu 535 372 849.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” dostępne na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broszura.

11.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ulotka.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Dane kwartalne.

532 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uwaga na oszustów - cz. 1.

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uwaga na oszustów - cz. 2.

329 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - "wymiana kopciuchów"

13.4 KBPobierzPodgląd pliku