Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Cyberbezpieczeństwo

Szanowni Państwo

zostaliśmy zobowiązani zgodnie z  ustawą  z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U z 2018 r, poz. 1560) do zapewnienia klientom  oraz podmiotom współpracującym  dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze świadczonymi usługami. 

W trosce o bezpieczne użytkowanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych naszych klientów, dzielimy się powszechną wiedzą z tematyki bezpiecznego ich użytkowania oraz bezpiecznemu poruszaniu się po zasobach Internetu.

1. Uważaj na fałszywe faktury i wezwania do zapłaty.

 Na stale wysokim poziome utrzymuje się dystrybucji wiadomości z fałszywymi fakturami czy też wezwaniami do zapłaty. Oszuści mogą redagować wiadomości e-mail w taki sposób aby do złudzenia przypominały one te wysyłane przez legalne źródła. Prosimy o dokładną weryfikacje wiadomości dotyczących płatności, informacji z Urzędu lub innej komunikacji z nami.

2. Zabezpiecz swoje urządzenie: komputer, notebook, tablet, smartfon.

Pamiętając o zabezpieczeniu urządzenia należy wziąć pod uwagę kilka obszarów.

- Zabezpiecz urządzenie hasłem. Należy pamiętać, że im bardziej złożone hasło, tym trudniej je złamać. Pamiętajmy również, żeby stosować hasła unikatowe, inne do systemu operacyjnego lub aplikacji. Nie stosujmy również haseł lub PIN’u, które można łatwo z nami powiązać (daty urodzenia, imion własnych lub członków rodziny, itp.).

- Zastosuj szyfrowanie danych. Takie działanie uchroni nasze dane przed nieautoryzowanym dostępem nawet w sytuacjach zagubienia, kradzieży lub pozostawienia urządzenia bez nadzoru.

- Nie zapisuje haseł w przeglądarkach.

- Stosuje oprogramowanie zabezpieczające i antywirusowe. Oprogramowanie takie jest w znacznym stanie ochronić nas przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami cybernetycznymi.

- Aktualizuje oprogramowanie. Takie działanie ma na celu wyeliminowanie błędów stwierdzonych i poprawionych przez twórców oprogramowania. Należy pamiętać aby aktualizacje były pobierane jedynie ze stron producentów oprogramowania.

3. Nie podawaj swoich poufnych danych i chroń je:

Pamiętaj aby blokować każdorazowo dostęp do swoich urządzeń gdy z nich nie korzystasz, a także chroń sprzęt przed kradzieżą. Nie należy podłączać zewnętrznych nośników danych, powerbanków do swojego urządzenia, jeśli nie masz pewności co do ich pochodzenia i bezpieczeństwa. Każdorazowo należy weryfikować poprawność adresatów przed wysyłaniem e-maili. Pamiętaj, że żaden bank, czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji

4. Stosuj różne i skomplikowane hasła, regularnie je zmieniaj.

Bezpieczne hasło musi być na tyle skomplikowane, aby nikt niepowołany go nie odgadł. Gdy już wymyślisz skomplikowane hasło, upewnij się, że będziesz w stanie je zapamiętać bez zapisywania. Zadbaj o to, aby nie używać tych samych haseł do różnych serwisów, portali. W ten sposób wyciek hasła z jednego serwisu nie będzie miał wpływu na bezpieczeństwo pozostałych.

Więcej informacji i porad o cyberbezpieczeńśtwie możesz uzyskać na stronach:

www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

 

https://akademia.nask.pl/publikacje/

 

https://stojpomyslpolacz.pl/