Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Uchwała Nr 211 PKW z 2023 r. - teks ujednolicony - wytyczne dla obwodowych kom. wyborczych

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 224 PKW z 2023 r. - zmieniająca uchwałę ws wytycznych dla obwodowym kom. wyb.

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 225 PKW z 2023 r. - zmieniająca uchwałę ws wytycznych dla obwodowym kom. wyb.

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 228 PKW z 2023 r. - zmieniająca uchwałę ws wytycznych dla obwodowym kom. wyb.

67 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenia OKW Koszalin z dn. 25.09.2023 r. - zarejestrowani kandydaci w wyborach do Senatu - okręg wyborczy nr 100

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie OKW Koszalin z dn. 25.09.223 r. - zarejestrowani kandydaci w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 40

13.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

PKW - uchwała nr 224 z 2023 - Zmiana wytyczne obwodowe.

122 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PKW - uchwała Nr 227 - wytyczne dla Okręgowych Komisji Wyborczych.

187 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Nr 385 - Komisarza Wyborczego II - 4.10.2023 - zmiana składu OKW Nr 1

294 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o składach komisji z funkcjami.

331 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Nr 369 z dn. 29.09.223 r. Kom. Wyborczego II w Koszalinie - zmiana składu OKW Nr 3 w gminie Karlino

272 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o składach obwodowych komisji.

354 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OBW.

286 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat Burmistrza dotyczący transportu w dniu wyborów.

13.3 KBPobierzPodgląd pliku

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

625 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wytyczne dla OKW i OBW- w przypadku skreśleń kandydatów w wyborach.

165 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów .

15.4 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o uzupełnieniu składów komisji i losowaniu.

206 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie Urzędnik Wyborcza - terminy dyżurów.

12.5 KBPobierzPodgląd pliku

Miejsca do plakatowania.

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Kodeks Wyborczy - wyciąg Sejm 2023

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Karlina z dnia 14.09.2023 r. - obwody do głosowania, głosowanie korespondencyjne

21 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

103 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PKW 2023 r. - Informacja o warunkach udziału w głosowaniu (kraj)

342 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PKW -informacja z dn. 28.08.2023 r. - o uprawnieniach przyslugujacych wyborcom niepelnosprawnym w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum - na dzien 15.10.2023 r.

212 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Post. Nr 18 Kom. Wyborczego w Koszalinie z dn. 21.04.2023 r. - zmieniające post. w sprawie podziału Gminy Karlino na stałe obwody do głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Nr 19 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dn. 21.04.2023 r. ws dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Karlino do stanu faktycznego

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 29 2023 PKW

184 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wniosek o sporządzenie aktu pelnomocnictwa do głosowania

270 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania 2023

374 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego 2023

360 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wzór zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy wykonywaniem zadań męża zaufania

548 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WZÓR ZGŁOSZENIA - Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej spośród wyborców

200 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZEZ KOMITETY WYBORCZE

236 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

138 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Sejm RP Senat RP

289 KBPobierz na dyskPodgląd pliku